28Nx kCknw\tg{[HG(q)

@F28N1024(y)E25()
@F{錧^ړIOEh

q\I[Or
\I` k xmw {鋳
k _ P|Q W|P Q
xmw Q|P _ 31|Q P
{鋳 P|W Q|31 _ R
\Ia w w OOw
w _ V|O 12|O P
w O|V _ W|Q Q
OOw O|12 Q|W _ Rʌ
@kw@R|P@xmw
@Ow@@V|U@{鋳w
@w@@@10|T@OOw

Pʁ@kw
Qʁ@xmw
Rʁ@w
Sʁ@{鋳w
Tʁ@w
Uʁ@OOw

|@gbv@|@@|@߂@|