Junior Tennis Photo Gallery

Page:  1 2 3 4
NOVA Kansai Junior Tennis Championships 2004   Part-1

 Sunday, 11th July, 2004.
 Main Draws at the Utsubo Tennis Center in Osaka, Japan
 Court Surface: Hard Outdoors (West Park)


 U-14 Boys Singles 1st Round
  Court11: Saki Ikeuchi (Hyogo)(14) def. Takumi Kaji (Shiga), 8-0.
  Court12: Tsubasa Takagi (Osaka)(9) def. Takumi Nishikawa (Osaka), 8-3.
  Court 9: Kou Suzuki (Kyoto)(4) def. Seiji Obayashi (Hyogo), 8-0.
  Court11: Hiroki Tsunematsu (Shiga)(2) def. Shou Kishida (Hyogo), 8-1.
  Court 4: Yuichi Terao (Kyoto)(16) def. Tomoya Sunada (Shiga), 8-6.
 U-14 Boys Singles 2nd Round
  Court 9: Tomoki Nishimura (Kyoto)(15) def. Yoshifumi Takagi (Kyoto), 8-5.
  Court15: Kou Suzuki (Kyoto)(4) def. Shotaro Kinoshita (Kyoto), 8-2.
 U-14 Girls Singles 3rd Round
  Court11: Miki Edagawa (Hyogo)(10) def. Shouko Yamamoto (Hyogo), 8-2.
  Court13: Chihiro Takayama (Osaka) def. Ayaka Miyashita (Hyogo), 8-2.
  Court10: Ai Inoue (Kyoto)(4) def. Nanami Kakuta (Osaka), 8-3.
  Court 8: Atsuko Uechi (Osaka)(14) def. Ayaka Nishimura (Kyoto), 8-0.
  Court15: Chisato Kuribayashi (Osaka)(2) def. Shizuka Kamikubo (Hyogo), 8-3.

040711-0006
Saki Ikeuchi (Hyogo)
U-14

040711-0007
Tsubasa Takagi (Osaka)
U-14

040711-0009
Tsubasa Takagi (Osaka)
U-14

040711-0017
Kou Suzuki (Kyoto)
U-14

040711-0027
Miki Edagawa (Hyogo)
U-14

040711-0037
Shouko Yamamoto (Hyogo)
U-14

040711-0043
Chihiro Takayama (Osaka)
U-14

040711-0054
Ayaka Miyashita (Hyogo)
U-14

040711-0059
Ayaka Miyashita (Hyogo)
U-14

040711-0056
Chihiro Takayama (Osaka)
U-14

040711-0062
Chihiro Takayama (Osaka)
U-14

040711-0076
Chihiro Takayama (Osaka)
U-14

040711-0061
Chisato Kuribayashi (Osaka)
U-14

040711-0081
Shou Kishida (Hyogo)
U-14

040711-0094
Hiroki Tsunematsu (Shiga)
U-14

040711-0098
Hiroki Tsunematsu (Shiga)
U-14

040711-0112
Nanami Kakuta (Osaka)
U-14

040711-0122
Atsuko Uechi (Osaka)
U-14

040711-0126
Ayaka Nishimura (Kyoto)
U-14

040711-0131
Yuichi Terao (Kyoto)
U-14

040711-0132
Yuichi Terao (Kyoto)
U-14

040711-0134
Tomoya Sunada (Shiga)
U-14

040711-0148
Tomoya Sunada (Shiga)
U-14

040711-0155
Chisato Kuribayashi (Osaka)
U-14

040711-0163
Shizuka Kamikubo (Hyogo)
U-14

040711-0164
Utsubo Tennis Center after a light shower
040711-0168
Players are pushing water off the court.

040711-0180
Chisato Kuribayashi (Osaka)
U-14

040711-0181
Yoshifumi Takagi (Kyoto)
U-14

040711-0192
Yoshifumi Takagi (Kyoto)
U-14

040711-0210
Kou Suzuki (Kyoto)
U-14

040711-0211
Kou Suzuki (Kyoto)
U-14Site Banner Home Page Feedback Form Contact me. Back to Previous Page Back Page Top Top Continued on Next Page Next