antauxen btn btn btn btn poste

La Japana Budhano N-ro316-325(2002-2004)

Lumoj Dekduspecaj (1)

Joŝijama Ŝookaj
trad. Ŭataru Ŝidoo

1. la Budho de la Lumo Nemezurebla

Ni povas montri ambaŭ eternecon kaj senlimecon en la karaktero, en kiu la kompletaĵo kaj la absolutaĵo estas plene pretigita. La prediko de Ŝakja-munio, ke la Lumo de Amitabo estas senlima aŭ nesondebla, manifestas tiujn ĉi eternecon kaj senlimecon kiel la aktivecon de la Budho.

Geocentrismo, kiu iam estis kredata kiel absoluta vero, ne estas vera; ĝi ne povis elteni la evoluon de historio. Tio, kio estas vere absoluta, posedas la aspekton de la konstanta eterneco tra la jaroj.

La Sutro de Nemezurebla Vivo skribas: Dharmakaja Bodhisatvo meditadis dum kvin kalpoj por la bono de ĉiuj vivantoj en la universo, kaj sin ekzercadis dum mil miliardoj da tempoj. Tiu preskaŭ senfina longeco montras la verecon de la Votaro de Amitabo. Alivorte, Amitabo laboradas por savi ĉiujn vivantojn senĉese kaj konstante tra la tempoj estintaj, estantaj kaj estontaj.

Pri la senfina laborado de Amitabo la Sutro de Kontemplado pri Nemezurebla Vivo skribas: "La korpo de la Budho portas kun si okdek-kvar mil superajn aspektojn kaj ĉiu aspekto el ili portas kun si okdek-kvar mil fajnajn formojn; ĉiu formo radias okdek-kvar mil lumojn kaj ĉiu lumo amplekse lumigas la tutan universalan mondon."

La vorto "okdek-kvar mil" signifas sennombrecon. Ĉi-supra frazo de la sutro aludas, ke la sennombraj lumoj, kiuj superas homan intelekton, lumigas la tutan mondon tra la dek direktoj

Kion do Amitabo volas fari per la sennombraj lumoj? La lumo signifas la instruon de la Amitaba Voto. La sennombraj Budhaj lumoj aŭ ĝiaj instruoj estas bezonataj, ĉar sennombraj vivantoj svarmantaj en tiu ĉi mondone sciante la Voton perdis la ĝustan vojon.

Por savi ĉiujn vivantojn escepte de neniu estas necese, ke la Budho alvoku ilin en la formo de la sennombraj instruoj. Ĉar Amitabo savadas ĉiujn vivantojn sen escepto en la daŭro eterne tra la tri tempoj formante sin en la lumon de la sennombraj instruoj, la laboro de la Budho estas montrita kiel "la Lumo Nemezurebla".


antauxen btn btn btn btn poste