supren hejmo supren hejmo

eldonaĵoj de JBLE

Enkonduko en Budhismon/仏教入門
仏教入門表紙 aŭtoro YAMAGUTI Sin'iti
ISBN 4-901651-00-5
formato A5, kun kromkovrilo
112 paĝoj
prezo 1,200 enoj (+ sendokosto 350 enoj)

ĉefa enhavo
1 : la Budho Ŝakja-munio
2 : Fundamenta Ideo de Budhismo
3 : Praktikoj de Budhistoj

recenzo de Donald Broadribb

Fabeloj el la Budhisma Literaturo/仏典童話
仏典童話表紙 aŭtoro Watanabe Aiko
traduko Yamaguti Sin'iti
ilustro Hatanaka Kokyo
  ISBN 4-901651-01-3
formato A5, firme bindita
68 paĝoj
prezo 1,500 enoj (+ sendokosto 350 enoj)

Entute dek rakontoj ne nur por infanoj sed ankaŭ por plen-kreskuloj. Belaj koloraj bildoj en ĉiu rakonto.
Kun antaŭparolo al la Esperanta versio.

Invito al Budhana Esperanto-Movado
aŭtoro YAMAGUTI Sin'iti
formato B5, broŝuro
32 paĝoj
prezo 100 enoj (+ sendokosto 350 enoj)

ĉefa enhavo
1 : Kio estas budhismo?
2 : Vivo de Ŝakja-munio
3 : El Sutroj
4:Budhismo en la mondo
5:Esperanto kaj Budhismo
6:Budhana Ligo Esperantista

La Budhismo en Nara
aŭtoroj YAMAMOTO Osamu, MORIWAKI Yasumasa, YAJIMA Hiroshi, kaj YAMAGUTI.
formato B5, broŝuro
36 paĝoj
prezo 100 enoj (+ sendokosto 350 enoj)

ĉefa enhavo
1 : Historieto de Budhismo en Antikva Japanio
2 : Budhismaj Temploj en Nara

mendu al/注文先